id=”hi-96450″>二十八、风证

食品安全

黄帝问曰∶风之伤人也,或为寒热,或为热中,或为寒中,或为疠风,或为偏枯,或为风也,其病各异,其名差别,或内至五脏六腑,不知其解,愿闻其说。岐伯对曰∶风气藏于皮肤之间,内不得通,外不得泄。风者善行而数变,腠理开则洒然寒,闭则热而闷;其寒也则衰食饮,其热也则消肌肉,故招人栗而不可能食,名曰寒热。风气与阳明入胃,循脉而上至目内
,其人肥则风气不得走漏,则为祈求而目黄;人瘦则外泄而寒,则为寒中而泣出。风气与阳光俱入,行诸脉俞,散于分肉之间,与卫气相干,其道不利,故使肌肉愤
而有疡,卫气有所凝而非常,故其肉有不仁也。疠者,有荣气热
,其气不清,故使鼻柱坏而色败,皮肤疡溃,风一枝春于脉而不去,名曰疠风,或名曰寒热。以春甲乙伤于风者为肝风,以夏丙丁伤于风者为心风,以林钟戊己伤于邪者为脾风,以秋庚辛中于邪者为肺风,以冬壬癸中于邪者为肾风。风中五脏六腑之俞,亦为内脏之风,各入其门户,所中则为偏风。风气循风府而上,则为脑风。风入系头,则为目风眼寒。吃酒脑萎,则为漏风。入房汗出颅内黑色素瘤,则为内风。新沐颅骨残破,则为首风。久风入中,则为肠风、飧泄。外在腠理,则为泄风。故风者百病之长也,至其变化,乃为他病也,无常方然,致有风气也。帝曰∶五脏风之形象分化者何?愿闻其诊及其病能。岐伯曰∶肺风之状,多汗恶风,色
然白,时咳短气,昼日则差,暮则甚,诊在眉上,其色白。心风之状,多汗恶风,焦绝,善怒吓,赤色,病吗则言不可快,诊在口,其色赤。肝风之状,多汗恶风,善悲色微苍,嗌干善怒,时憎女孩子,诊在脚下,其色青。脾风之状,多汗恶风,身体怠堕,四肢不欲动,色薄微黄,不嗜食,诊在鼻上,其色黄。肾风之状,多汗恶风,面
然浮肿,脊痛无法正立,其色
,隐曲不利,诊在肌上,其色黑。胃风之状,颈多汗恶风,食饮不下,膈塞不通,腹善满,失衣则
胀,食寒则泄,诊形瘦而腹大。首风之状,头面多汗恶风,当先风15日则病吗,头疼不得以出内,至其风日则病少愈。漏风之状,或多汗,常不可单衣,食则汗出,甚则身汗喘息恶风,衣常濡,黄疸善渴,不可能劳事。泄风之状多汗,汗出泄衣上,口中干,上渍,其风没办法劳事,身体尽痛则寒。帝曰∶善。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图