id=”hi-134459″>风痹门

食品安全

一法∶偃卧,端展两手足,以鼻纳气,自极七息,摇足三十而止。除胸足寒、周身痹、厥逆。

一法∶偃卧,合两膝头,翻两足,生腰坐,口纳气胀腹,自极七息。除痹痛、热痛、两胫不随。

一法∶左右手夹据地,以仰引腰,五息止,去痿痹、利九窍。

澳门金9159沙游艺场,一法∶踞,伸右脚,两手抱左膝头,生腰,以鼻纳气,自极七息。除难屈伸拜起、胫中疼痛痹。

〔原文〕六法∶左右手夹据地,以仰引腰五息止。去痿痹,利九窍。

一法∶以右踵拘左足拇趾,除风痹。以左踵拘右足拇趾,除厥、痹。两手更引足趺置膝上,除体痹。

〔原文〕一法∶一曰∶以右踵拘左足拇趾,除风痹;二曰∶以左踵拘右足拇趾,除厥痹∶三曰∶两手更引足趺置膝上,除体痹。

一法∶仰两足指,五息止,引腰,去背痹、偏枯,令人耳闻声。久行,眼耳诸根无有挂碍。

一法∶左右拱两臂不息,九通。治臂足痛、劳倦,风痹、不随。

〔解说〕仰卧,并拢两膝,伸展两足,伸腰,用口吸气,吸气时使气达腹,使腹隆起,令小腹感到充实、臌胀,尽力如此行气七息。可消除痹痛、热痛,两腿不能自如活动。

一法∶以鼻纳气,自极七息,除腰痹背痛,口内生疮、牙齿风、头眩尽除。

〔原文〕九法∶左右拱两臂,不息九通。治臂足痛,劳倦,风痹不随。

一法∶踞坐,生腰,以两手引两踵,以鼻纳气,自极七息。布两膝头,除痹、呕,引两手。

〔解说〕用背端正靠墙壁而站或坐,不息,行气,引内气从头顶下达足底而止。这种功法可以治疗大风、半身不遂、各种痹症。

一法∶正倚壁不息,行气从头至足止。愈大风、偏枯诸痹。

一法∶凡人常觉脊倔强而闷,仰面努膊,并向上,头左右两向
之,左右三七一住。待血行气动定,然始更用。初缓后急,不得先急后缓。若无病患,常欲得旦起、午时、日没三辰,如用辰别二七。除寒热病,两膝、脊、腰、颈、项痛,风痹。

〔原文〕七法∶仰两足指,引五息止。腰背痹,偏枯,令人耳闻声。久行,眼耳诸根,无有挂碍。

〔解说〕采用左右臂抬起拱抱胸前姿式,闭气不息九通。可治疗臂足疼痛,劳累疲倦,风痹不遂。

〔原文〕八法∶踞,伸右脚,两手抱左膝头,伸腰,以鼻纳气,自极七息。除难屈伸拜起,胫中疼痛痹。

本篇讨论了风痹症的养生导引法,主张根据风痹症的不同病情选用不同导引法。一般风痹、体痹可采用脚跟勾脚拇趾左右交替进行数次的锻练方法。活动困难的周身痹痛,可采用仰卧位或背靠墙站位,不息行气,摇动两脚。腰背及下肢痿痹,可采用踞坐位,两手抱膝头,伸腰,或两手靠拢着地,向上引腰,配合吐纳行气法,进行锻练。上肢痹痛,可采用抬左右两臂拱抱胸前,不息行气。脊椎及颈项痛,可采用仰面抬肩,左右摇头的动作和吐纳法。并指出练功的时间应安排在早起、中午和日没这三个时辰。练习时要先缓后快,长期坚持。

〔原文〕二法∶偃卧,合两膝头,翻两足,伸腰,口纳气,胀腹,自极七息。除痹痛热痛,两胫不随。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图