id=”hi澳门金9159沙游艺场:-134462″>呕吐门

食品安全

一法∶正坐,两只手向后捉腕,反拓席,尽势,使腹弦弦,上下七,左右换此外一只手亦然。除腹肚冷气、宿气积、胃口冷、食饮进退吐逆。

一法∶偃卧,展两胫双手,左跷两足踵,以鼻纳气,自极七息。除腰中病、食苦呕。

〔原作〕一法∶正坐,两只手向后捉腕,反拓席尽势,使腹弦弦上下七。左右换另一边手亦然。除腹肚冷气宿食积胃,口冷,食饮进退吐逆。

一法∶坐,直舒双脚,以两只手挽两足,自极十七通。愈肠胃不能够受食、吐逆。以完美直叉两条腿底,两条腿痛舒,以头枕膝上,自极十七通,愈肠胃无法受食、吐逆。

〔演讲〕坐正,两只手伸向暗中,用手段握固另一手腕部,反手按地,使腹鼓起如弓弦,上下鼓动伍回。将手左右更动相通握腕反手按地,鼓腹四次。可杀绝腹肚中冷气和宿食积胃,以至食欲寒凉,饮食入胃则呕吐上逆。

〔最先的文章〕二法∶偃卧,展胫双手,左右跷两足踵,以鼻纳气,自极七息。除腰中病,食苦呕。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图